Home

Financiële begroting

Verloopoverzicht Reserves

Bedragen x € 1.000

Saldo 31 december

2023

bij

af

2024

bij

af

2025

bij

af

2026

Algemene reserve

Algemene reserve

6.161

0

0

6.161

0

0

6.161

0

0

6.161

Totaal algemene reserves

6.161

0

0

6.161

0

0

6.161

0

0

6.161

Bestemmingsreserves

Reserve Weerstandsvermogen

2.449

0

0

2.449

0

0

2.449

0

0

2.449

Reserve Overhevelen budgetten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Accommodatiebeleid

5.974

1.048

-2.024

4.998

1.105

-1.995

4.108

1.165

-2.016

3.257

Reserve Huisvesting onderwijs (IHP)

3.061

1.590

-2.219

2.432

1.677

-2.245

1.864

1.769

-2.089

1.544

Reserve Regionaal Investeringfonds

272

0

-271

0

0

0

0

0

0

0

Totaal bestemmingsreserves

11.756

2.637

-4.514

9.879

2.782

-4.240

8.421

2.935

-4.105

7.251

Totaal reserves

17.917

2.637

-4.514

16.040

2.782

-4.240

14.582

2.935

-4.105

13.412

Bedragen x € 1.000

Saldo 31 december

2023

bij

af

2024

bij

af

2025

bij

af

2026

Voorzieningen onderhoudsegalisatie

Voorziening Stadsvernieuwing

414

414

414

414

Voorziening Baggeren

0

0

0

0

Voorziening M.O.P. Gebouwen

1.110

171

-615

666

171

-150

688

171

-119

739

Voorziening M.O.P. Accommodaties

0

0

0

0

Voorziening Herplantplicht bomen

16

16

16

16

Voorziening Beschoeiingen

14

103

-103

14

103

-103

14

103

-103

14

Voorziening Bruggen

152

56

-3

205

56

-59

203

56

-41

218

Voorziening Wegen 

0

0

0

0

Voorz. midd derden bestemming gebonden

Voorziening Riolering

1.716

-371

1.345

-298

1.048

-280

768

Voorz. voor verpl., verliezen en risico`s

Voorziening Pensioenen wethouders 

2.672

57

-110

2.619

57

-110

2.566

57

-110

2.513

Totaal voorzieningen

6.094

387

-1.201

5.280

387

-719

4.948

387

-653

4.682

Bedragen x € 1.000

Saldo 31 december

2023

bij

af

2024

bij

af

2025

bij

af

2026

Reserves

17.917

2.637

-4.514

16.040

2.782

-4.240

14.582

2.935

-4.105

13.412

Voorzieningen

6.094

387

-1.201

5.280

387

-719

4.948

387

-653

4.682

Totaal voorzieningen

24.011

3.025

-5.715

21.320

3.169

-4.959

19.530

3.322

-4.758

18.094

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11