Home

Algemeen

Deze versie van de gewijzigde Programmabegroting is een samenvoegsel van de Programmabegroting 2023, de 1e Begrotingswijziging 2023 en de 2e Begrotingswijziging 2023, die op 10 november 2022 door de raad zijn vastgesteld.

De Programmabegroting 2023-2026 na wijziging is opgesteld, zodat alle wijzigingen voor de start van 2023 op één plek zijn terug te vinden en te raadplegen via de website en het document.

In de paragrafen binnen het hoofdstuk 'Begroting in één opslag' zijn per document de samenvatting opgenomen van de financiële wijzigingen uit deze documenten. Deze zijn ook terug te vinden in het onderdeel 'Financiële analyse' in de financiële begroting.

Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen in de 1e en 2e Begrotingswijziging 2023 en een toelichting daarop zijn opgenomen in bijlage 2.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11