Home

Financiële begroting

Basis voor dit overzicht zijn de investeringen zoals deze zijn gemeld bij de Kadernota 2023-2026. In dit overzicht zijn ook de eerder door de raad besloten investeringen opgenomen bij de vaststelling van beheer- en beleidsplannen. Deze zijn door middel van * zichtbaar gemaakt en hebben alleen betrekking op de jaarschijf 2026 van deze begroting.

Omschrijving investering

2023

2024

2025

2026

Afschrijvings termijn

Gebiedsprogramma 2023

      25.000

20

Reconstructies wegen 2023

    455.000

40

Reconstructies wegen 2024

    455.000

40

Reconstructies wegen 2025

    455.000

40

Reconstructies wegen 2026*

    455.000

40

Verkeersstructuur 2023

    818.000

40

Openbare verlichting 2023

    222.000

20

Openbare verlichting 2024

    194.000

20

Openbare verlichting 2025

    194.000

20

Openbare verlichting 2026*

    184.592

20

Vervangen voetg.brug Grote Beer Weegschaal

      93.000

35

GRP drukrio buitengeb aanlg.jr 1985

    916.000

15

GRP rioolgem Driehuizenprk De Engel

      63.000

15

Gemalen E/M*

      17.624

15

GRP verbetering vrijvervalriolering 2022

50

GRP verbetering vrijvervalriolering 2023

 1.631.000

50

GRP verbetering vrijvervalriolering 2024

    829.000

50

GRP verbetering vrijvervalriolering 2025

 2.276.000

50

GRP verbetering vrijvervalriolering 2026*

 1.836.672

50

GRP rioolgem. Blinkerd Meerenburgh Fr Halsstr

    191.000

15

Groenbeheerplan 2023

    475.000

30

Groenbeheerplan 2024

    475.000

30

Groenbeheerplan 2025

    475.000

30

Groenbeheerplan 2026

    475.000

30

Vervangen toplaag hockeyveld veld 2

    300.000

10

Vervangen toplaag hockeyveld veld 3

    300.000

10

Renovatie atletiekbaan + onderbouw en sportelementen

 1.400.000

15

Herinrichting speelplekken 2023

    138.944

15

Herinrichting speelplekken 2024

    143.496

15

Herinrichting speelplekken 2025

    101.827

15

Herinrichting speelplekken 2026*

    104.372

15

Vervangen 2 fietsbruggen Krelagestraat en Linnaeuspark

    232.000

35

Vervangen fietsbrug Clusiussstraat

    102.000

35

TOTAAL

 4.836.944

 2.587.496

 3.835.827

 4.773.260

 

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11