Home

Financiële begroting

In de financiële toelichting per programma worden afwijkingen tussen de begroting 2023 en de gewijzigde begroting 2022 toegelicht. In de gewijzigde begroting 2022 zijn alle begrotingswijzigingen tot en met juni 2022 verwerkt. Hierbij treft u een overzicht met de belangrijkste verschillen per programma aan.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11