Programma 3 Bedrijvigheid

Kaderstellende stukken

Regionale economie
·   Economische agenda Duin- en Bollenstreek, visie 2030 en uitvoeringsprogramma 2016

·   Uitvoeringsagenda Economie en Toerisme 2019
·   Meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek 2017-2020
·   Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016
·   Groenprogramma Holland Rijnland, gebiedsprogramma 2016-2020


Lokale economie
·   Detailhandelsvisie 2016-2020

·   Fantastische lijnen onderwijs en arbeidsmarkt (dagbesteding) Holland Rijnland
·   Convenant huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland 2014 – 2018

·   Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland


Kunst en Cultuur
·   Aandacht voor Cultuur! 2016-2019

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11