Programma 3 Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Regionale economie

Economische promotie

-201

-223

-273

-208

-208

-208

Economische ontwikkeling

-890

-1.004

-876

-669

-398

-398

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-52

-65

-71

-71

-71

-71

Totaal Regionale economie

-1.143

-1.292

-1.220

-947

-677

-677

Totaal lasten

-1.143

-1.292

-1.220

-947

-677

-677

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Regionale economie

Economische promotie

83

125

125

125

125

125

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

8

13

13

13

13

13

Totaal Regionale economie

90

138

138

138

138

138

Totaal baten

90

138

138

138

138

138

Saldo van baten en lasten

-1.053

-1.154

-1.082

-809

-539

-539

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

119

525

493

271

0

0

Totaal reserves

119

525

493

271

0

0

Saldo na bestemming

-934

-629

-588

-538

-539

-539

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11