Programma 3 Bedrijvigheid

Beleidsindicatoren

 

Naam indicator

Eenheid

Realisatie
2020

Realisatie 2021

Begroting
2022

Begroting
2023

NL

Bron

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar

156,9

164,2

130

150

2021:
165,1

LISA

Functiemenging

Index dat verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen

48%

47,7%

48%

48%

2021:
53,3%

LISA

Toelichting indicator Vestigingen van (bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Toelichting indicator Functievermenging
De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11