Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-209

-950

-600

-1.500

-1.500

Overhead

-7.368

-6.571

-7.945

-7.924

-7.902

-7.884

Treasury

-4

309

480

574

622

779

Belastingen overig

-450

-405

-417

-417

-417

-417

Overige baten en lasten

-5

-25

-303

-303

-303

-303

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-7.827

-6.901

-9.136

-8.670

-9.501

-9.326

Totaal lasten

-7.827

-6.901

-9.136

-8.670

-9.501

-9.326

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

33.437

34.765

38.097

38.996

39.889

36.443

Overhead

75

-854

46

46

46

46

Treasury

521

530

609

609

609

609

Belastingen overig

2.395

116

116

116

116

116

Overige baten en lasten

-5

0

0

0

0

OZB niet-woningen

2.305

2.578

2.643

2.643

2.643

2.643

OZB woningen

2.641

4.108

4.210

4.210

4.210

4.210

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

41.369

41.243

45.721

46.620

47.513

44.067

Totaal baten

41.369

41.243

45.721

46.620

47.513

44.067

Saldo van baten en lasten

33.543

34.342

36.585

37.950

38.012

34.741

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

Totaal reserves

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

33.541

34.342

36.585

37.950

38.012

34.741

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11