Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

De begroting 2023 en de meerjarenbegroting bevatten een stelpost van € 100.000 per jaar voor onvoorziene incidentele uitgaven. Voor een beschikking over die stelpost geldt de begrotingsdiscipline, waarbij lasten eenmalig incidenteel als onvoorzien kunnen worden ingebracht. Indien zij een structureel karakter hebben, moet via kadernota en begroting dekking gevonden worden.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11