Programma 2 Leefomgeving

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

-3.185

-2.880

-2.840

-3.207

-3.166

-3.207

Parkeren

-132

-184

-145

-223

-222

-220

Totaal Mobiliteit

-3.317

-3.064

-2.985

-3.430

-3.387

-3.428

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.530

-2.297

-2.389

-2.376

-2.411

-2.442

Riolering

-1.692

-1.425

-1.419

-1.542

-1.706

-1.791

Afval

-2.507

-2.894

-3.088

-3.231

-3.236

-3.235

Milieubeheer

-1.137

-1.193

-1.188

-1.144

-1.134

-1.150

Begraafplaatsen en crematoria

-3

-3

-3

-3

-3

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

-7.866

-7.812

-8.088

-8.297

-8.490

-8.621

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

-1.498

-1.657

-1.717

-1.717

-1.717

-1.717

Openbare orde en veiligheid

-750

-812

-903

-873

-873

-873

Totaal Veiligheid

-2.248

-2.469

-2.620

-2.590

-2.590

-2.590

Thema Wonen

Wonen en bouwen

-1.076

-912

-1.060

-943

-943

-942

Ruimtelijke ordening

-3.448

-683

-765

-665

-625

-625

Totaal Wonen

-4.524

-1.595

-1.825

-1.608

-1.568

-1.567

Totaal lasten

-17.955

-14.940

-15.518

-15.924

-16.035

-16.206

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

1.438

184

184

184

184

184

Parkeren

5

7

7

7

7

7

Totaal Mobiliteit

1.443

191

191

191

191

191

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

370

53

53

53

53

53

Riolering

2.593

2.130

2.244

2.430

2.618

2.718

Afval

3.497

4.137

4.501

4.692

4.699

4.698

Milieubeheer

142

0

56

56

56

56

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

6.603

6.320

6.855

7.231

7.425

7.524

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

167

110

110

110

110

110

Openbare orde en veiligheid

7

20

20

20

20

20

Totaal Veiligheid

175

130

130

130

130

130

Thema Wonen

Wonen en bouwen

1.009

810

738

358

358

358

Ruimtelijke ordening

2.836

0

0

0

0

Totaal Wonen

3.845

810

738

358

358

358

Totaal baten

12.065

7.451

7.914

7.910

8.104

8.204

Saldo van baten en lasten

-5.891

-7.488

-7.605

-8.015

-7.931

-8.002

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

593

82

197

0

0

0

Totaal reserves

593

82

197

0

0

0

Saldo na bestemming

-5.298

-7.407

-7.408

-8.015

-7.931

-8.002

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11