Programma 1 Samenleven

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema 1. Vitaliteit

Sportbeleid en activering

-1.088

-1.126

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

Sportaccommodaties

-1.751

-2.542

-2.625

-2.639

-2.649

-2.612

Volksgezondheid

-1.641

-1.440

-1.468

-1.468

-1.468

-1.468

Totaal 1. Vitaliteit

-4.480

-5.108

-5.193

-5.206

-5.216

-5.179

Thema 2. Talentontwikkeling

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-706

-669

-714

-631

-629

-626

Onderwijshuisvesting

-2.530

-2.493

-2.555

-2.451

-2.415

-2.213

Media

-697

-688

-696

-696

-696

-696

Openbaar basisonderwijs

-194

-81

-166

-166

-166

-166

Cultureel erfgoed

-55

-56

-58

-58

-58

-58

Musea

-77

-77

-77

-77

-77

-77

Samenkracht en burgerparticipatie

-45

-105

Totaal 2. Talentontwikkeling

-4.304

-4.169

-4.267

-4.080

-4.041

-3.837

Thema 3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

-825

-705

-839

-839

-839

-839

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-2

-12

-12

-12

-12

-12

Totaal 3. Zorg voor elkaar

-827

-717

-851

-851

-851

-851

Thema 4. Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

-222

-299

-315

-331

-345

-358

Inkomensregelingen

-5.630

-4.873

-5.205

-5.271

-5.369

-5.468

Begeleide participatie

-1.623

-1.622

-1.756

-1.674

-1.638

-1.557

Totaal 4. Werk en inkomen

-7.475

-6.794

-7.276

-7.276

-7.352

-7.383

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-732

-833

-602

-602

-602

-602

Geëscaleerde zorg 18-

-353

-499

-490

-472

-455

-438

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.321

-4.764

-5.374

-5.256

-5.147

-5.157

Wijkteams

-1.126

-1.266

-1.238

-1.222

-1.222

-1.222

Samenkracht en burgerparticipatie

-225

-214

-255

-215

-215

-215

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

-6.757

-7.576

-7.959

-7.766

-7.640

-7.634

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

-168

-377

-705

-708

-712

-715

Totaal 6. Thuiswonen

-168

-377

-705

-708

-712

-715

Thema 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

-455

-1.064

-930

-676

-676

-679

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-345

-472

-370

-377

-384

-392

Wijkteams

-390

-335

-338

-338

-338

-338

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.119

-5.076

-5.535

-5.598

-5.710

-5.824

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-37

459

-122

59

59

59

Geëscaleerde zorg 18+

-17

-17

-18

-18

-18

-18

Totaal 7. Hulp bij meedoen

-6.363

-6.505

-7.313

-6.948

-7.067

-7.191

Totaal lasten

-30.374

-31.246

-33.564

-32.835

-32.879

-32.790

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema 1. Vitaliteit

Sportbeleid en activering

9

0

0

0

0

Sportaccommodaties

599

397

398

398

398

398

Volksgezondheid

86

25

25

25

25

25

Totaal 1. Vitaliteit

694

422

423

423

423

423

Thema 2. Talentontwikkeling

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

8

23

0

0

0

Onderwijshuisvesting

448

322

512

337

337

337

Media

201

202

202

202

202

202

Samenkracht en burgerparticipatie

43

0

0

0

0

Totaal 2. Talentontwikkeling

699

547

714

539

539

539

Thema 4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

4.601

3.765

3.721

3.721

3.721

3.721

Begeleide participatie

0

-105

0

0

0

Totaal 4. Werk en inkomen

4.601

3.660

3.721

3.721

3.721

3.721

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

345

361

61

61

61

61

Maatwerkdienstverlening 18-

17

0

0

0

0

Wijkteams

1

0

0

0

0

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

364

361

61

61

61

61

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

61

204

568

568

568

568

Totaal 6. Thuiswonen

61

204

568

568

568

568

Thema 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

0

149

236

236

236

236

Totaal 7. Hulp bij meedoen

149

236

236

236

236

Totaal baten

6.419

5.343

5.723

5.548

5.548

5.548

Saldo van baten en lasten

-23.953

-25.905

-27.841

-27.287

-27.331

-27.242

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

-2.018

-2.457

-2.500

-2.637

-2.782

-2.935

Onttrekkingen reserves

4.832

4.670

5.000

4.243

4.240

4.105

Totaal reserves

2.813

2.213

2.500

1.605

1.458

1.171

Saldo na bestemming

-21.140

-23.693

-25.341

-25.681

-25.873

-26.072

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11