Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Communicatie

We communiceren in samenspraak en samenhang met raad, inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Proactieve online en offline communicatie is onderdeel van ons handelen. We werken omgevingsgericht en zijn zichtbaar.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 

Doel: 

Communicatieve versterking van de (maatschappelijke) opgaven van de gemeente Lisse. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

Omschrijving 

A1 

Het opstellen en vormgeven van communicatieve prioriteiten op basis van het nieuwe raadsakkoord voor de collegeperiode 2022-2026. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 

Doel: 

Het communicatiebewustzijn vergroten bij medewerkers. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

Omschrijving 

C1 

We stimuleren de maatschappelijke sensitiviteit en het omgevingsbewustzijn. Dit doen we door de gehele ambtelijke organisatie twee keer per week een omgevingsbeeld toe te sturen vanuit de newsroom. Hierin delen wij sentimenten over de gemeente en voorzien wij deze onderwerpen van inhoudelijke duiding.

C2 

We stellen het bestuur en de organisatie in staat om proactief op communicatiekwesties te reageren door het inzetten van communicatie.

C3 

Wij voorzien medewerkers van communicatie-instructies en toolkits en brengen kennis over via adviezen en (georganiseerde) trainingen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel: 

De verbinding met de samenleving verder versterken door actief en gericht online en offline te communiceren. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

Omschrijving 

D1 

We willen inwoners niet overvoeren met informatie. Op basis van de communicatieprioriteiten en actuele ontwikkelingen, wegen we af waarover de gemeente  via diverse kanalen communiceert. 

D2 

We evalueren het Digipanel Lisse, beoordelen de behaalde resultaten en gaan na hoe wij deze vorm van online participatie verder willen ontwikkelen. 

D3 

Op basis van analyses van de newsroom en webredactie gaan wij de communicatiestromen verder ontwikkelen. 

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

Werkorganisatie HLTsamen 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
Samenwerking Belastingen Bollenstreek 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
 
Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea) 
Alliander N.V. 
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) 
* De overige verbonden partijen zijn opgenomen bij het van toepassing zijnde programma. 

Digipanel 

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11