Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale economie

Lisse is en blijft een groene woongemeente met een economisch vitaal en aantrekkelijk dorpshart waar haar inwoners en bezoekers uit de regio graag komen winkelen. In goede samenwerking met ondernemers, bewoners en eigenaren blijven we ons hiervoor inzetten. Om Lisse als kennis- en expertisecentrum van de bloembollensector te behouden en versterken, leggen we de verbinding tussen economie, Greenport en onderwijs.

De Keukenhof en Lisse zijn belangrijke strategische partners die elkaar kunnen versterken. Daarbij geven we prioriteit aan de thema’s economie, duurzaamheid en mobiliteit. De samenwerking is begin 2019 vastgelegd in een convenant en zal in 2023 geactualiseerd worden.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een economisch vitaal dorpshart, als ontvangstplek voor de lokale en regionale consument, met een hoog shoppingcomfort en conveniencekarakter.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

A1

Wij stimuleren de ontwikkeling van locaties die zijn benoemd in de detailhandelsvisie (waaronder revitalisatie Blokhuis) en brengen in beeld hoe de gemeente deze ontwikkelingen kan bespoedigen.

A2

Wij werken samen met Stichting Lisse Marketing (SLM).

A3

We zetten de samenwerking voort met ondernemers en eigenaren uit het centrum.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Voldoende en duurzame bedrijventerreinen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

B1

Wij maken bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig, in lijn met de Omgevingsvisie Lisse 2040 en op basis van de regionale bedrijventerreinenstrategie.

B2

Wij ontwikkelen nieuwe bedrijfslocaties op basis van de regionale bedrijventerreinenstrategie.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Behoud van Lisse als centrum van de bloembollensector op het gebied van kennis, expertise én toerisme.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

C1

Wij werken samen met De Keukenhof, op basis van het convenant, op zo'n manier dat heel Lisse en waar mogelijk de Bollenstreek hiervan profijt heeft. Hierbij wordt aandacht besteed aan potentiegebied en toeristische trekpleister De Keukenhof. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

C2

We actualiseren het convenant ‘Keukenhof’.


Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)
Holland Rijnland

Keukenhof
Stichting Lisse Marketing
Economic Board DBS
Stichting Greenport DBS
Provincie Zuid-Holland
Dorpshart Lisse
Alverha
Ondernemers(fonds)

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11