Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

-611

-692

-659

-659

-659

-659

Beheer overige gebouwen en gronden

-232

-188

-267

-216

-216

-215

Totaal Dienstverlening

-843

-880

-925

-875

-874

-874

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

-1.647

-1.815

-1.796

-1.696

-1.696

-1.696

Totaal Regionale samenwerking

-1.647

-1.815

-1.796

-1.696

-1.696

-1.696

Totaal lasten

-2.490

-2.695

-2.721

-2.571

-2.570

-2.569

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

285

283

253

253

253

253

Beheer overige gebouwen en gronden

884

528

170

170

170

170

Totaal Dienstverlening

1.169

811

423

423

423

423

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

258

69

69

69

69

69

Totaal Regionale samenwerking

258

69

69

69

69

69

Totaal baten

1.426

880

492

492

492

492

Saldo van baten en lasten

-1.064

-1.815

-2.229

-2.079

-2.078

-2.077

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

195

214

50

0

0

0

Totaal reserves

195

214

50

0

0

0

Saldo na bestemming

-869

-1.603

-2.179

-2.079

-2.078

-2.077

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11